Rong Quan  Dao
 

Rongquandao tillhör inte medicin.
I kulturen Rongquandao, är tillfälliga bristen, låg energistatus, dåligt humör, även orimlig livsstil, som skapa problem för immunförsvaret. Kärnan i Rongquandao-teknologin är att aktivera immunförsvaret, främja snabb reparation av kroppen för att uppnå god hälsa. Många med kroniska problem har upplevt en avsevärd förbättring av sin hälsa genom att utöva Rongquandao. Vissa med medicinskt irreversibla problem har också upplevt en förbättring. 

Finns det några biverkningar av att träna Rongquandao?
Kännetecken för Rongquandao är att det är enkelt, säkert, snabbt och effektivt. Utövarna behöver inte tur, andning, meditation eller vägledning. De kan bara anpassa sin immunfunktion i naturen och friheten, inse kroppens självreparation och själv-läkning, och främja övergripande fysisk och mental hälsa. Därför finns det inga biverkningar att träna Rongquandao.

Vilka är fördelarna med att lära sig Rongquandao?
Genom att anpassa människors fysiska och mentala energi aktiverar Rongquandao snabbt kroppens immunfunktion, främjar cellreparation och regenerering och gör det möjligt för utövarna att uppnå hälsosam anpassning, självläkning av kroniska sjukdomar och föryngring.
Samtidigt är Rongquandao en helt ny attityd till livet. Den kan bryta det tidigare restriktiva sättet att tänka och expandera sinnet, så att utövarna mentalitet kan bibehållas i ett tillstånd av frid, glädje och tolerans under lång tid. Denna positiva attityd bildandet av en mentalitet kan främja utövarna att förbättra olika mellanmänskliga relationer, inklusive man-hustru-relationer, förälder-barn-relationer, överordnade-underordnade relationer och väna relationer... Det kommer att medföra positiva förändringar och effekter på utövarna. karriärer, ekonomi och familjer.

Hur lång tid tar det att lära sig Rongquandao för att det skall fungera?

Effekten av att lära sig Rongquandao varierar från person till person, beroende på hur mycket varje person tror och hur öppen de är.

Varför känns min kropp obekväm efter att ha tränat under en period? Eller förvärrar det de ursprungliga symptomen?   

Rongquandao kan aktivera kroppens immunfunktion. När vi övar under en tid kommer kroppen att få vissa anpassnings reaktioner. Traditionell kinesisk medicin kallar det för "Förbättrings reaktionen." Under processen kommer det oundvikligen att finnas olika anpassningsreaktioner. Anpassningsreaktionen är att den ursprungliga balansen i människokroppen störs, och ett fenomen med återanpassning till en hälsosam balans är att det mänskliga immunförsvaret aktiveras, de mänskliga organens funktioner återställs, organens arbetsintensitet ökas, och stridsförmågan förbättras.